Mihin yrityksesi tarvitsee talousjohtamista ja miksi se kannattaa ulkoistaa?

Mitä talousjohtaminen on


Talousjohtaminen on prosessi, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Talousjohtaminen luo pohjaa päätöksenteolle ja antaa sitä koskien faktatietoa, ennusteita ja analyysejä, joiden perusteella yrityksessä tehdään kauaskantoisia päätöksiä. Talousjohtamisessa on aina kyse tuloksen tekemisestä, mutta myös johtamisesta, koska arvon luominen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.  

Talousjohtajan työkaluina päätöksenteossa ovat erilaiset järjestelmät, joista data saadaan tai sitä hankitaan itse, ja näiden pohjalta laskelmat tehdään budjettia, kassavirtalaskelmia ja investointilaskelmia hyväksikäyttäen.

Dataa, aineistoa, on yleensä paljon saatavilla, mutta sen käyttö vaatii syvempää analyysiä ja siihen perustuvia johtopäätöksiä. Yrityksen talouden johtaminen on aina pitkä prosessi ja tähtää tiettyyn tavoitetasoon yrityksen toimintakyvyssä. Erityisesti kasvuvaiheessa oleva yritys vaatii jatkuvaa ennakointia, jotta yrityksen kassa ei tyrehdy kriittisellä hetkellä tai kustannukset karkaa tulojen edelle.


Yritykselle saattaa olla tulossa investointi, johon hankitaan rahoitusta ulkopuolisilta rahoittajilta, ja rahoittajat tulkitsevat ensisijaisesti yrityksen tilinpäätöksen antamia lukuja. Näitä lukuja on mahdollista muokata päätöksiä tekemällä siihen kuntoon, että rahoitus on mahdollinen, mutta toimet on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yrityksen myyntikuntoon saaminen tai sukupolvenvaihdos ja joskus rakennejärjestelyt vaativat yleensä hyvissä ajoin aloitettuja toimia.


Monet asiat yrityksen liiketoiminnassa ja erityisesti taloudessa ovat sellaisia, joita yritys ei osaa kysyä tai kyseenalaistaa, koska yritys kuitenkin menestyy ja myyntiä on. Palvelumme pyrkii minimoimaan tiedon aukot, jotka jälkikäteen tarkasteltuna ovat menetettyjä euroja ja samoja kompastuskiviä, joiden kanssa suurimmalla osalla yrityksistä on haasteita.


Ilman parempaa tietämystä tai puuttellisesta perehtymisestä johtuen rahoitusratkaisut ovat yrityksessä usein myös tietynlainen kompastukivi, koska rahoituksen osalta saatetaan valita heikkoja ja kalliita ratkaisuja, jotka on myyty yritykselle taitavasti. Kuten rahoituksissa, myöskään verotuksellisissa asioissa ei ole mitään yleistä järjestelmää, josta saisi mallin tai vastauksen liiketoiminnan kysymyskohtiin, vaan päätökset ovat yrityksen oman asiantuntemuksen vastuulla. Kuitenkin usein yrityksen liiketoimintaa koskeva päätöksenteko vaatii sopimusehtojen tulkintaa ja ymmärrystä.

Myös esimerkiksi yrityksen verotuksellisten asioiden suunnittelu ja toteutus tulee parhaassa tilanteessa aloittaa ennakoivasti optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi. Silloinkin taloudenjohtaminen on avainasemassa.


Ulkoistetun talouspäällikön hyödyt?Ulkoistettu talousjohtaja tarjoaa enemmän kuin palkattu osaava talousjohtaja. Ulkoistetussa mallissa yritys saa palveluntarjoajan organisaation verkostot hyötykäyttöön, jolloin verkoston tuoma osaaminen on yrityksen käytössä, sillä yhden talousjohtajan osaamisresurssit ovat aina rajalliset organisaation tarpeisiin nähden.

Ulkoistetussa talousjohtamisen mallissa yritys saa kustannustehokkaan ja  laadukkaan talousjohtajan yrityksen tarpeisiin eikä joudu maksamaan sekä kalliista talousjohtajasta että lukuisista ulkoisista palveluista samanaikaisesti, vaan suurin osa palveluista löytyy saman katon alta tehokkaasti.